Proč mluvíte o Bohu vždy v mužském rodě?

Sri Chinmoy: Bůh je jak mužský, tak ženský. Kristus nazýval Boha vždy Otcem, a tak pojmenování „otec“ je na Západě běžnější. Na Východě poměrně často mluvíme o nejvyšší Bohyni. Ale když jsem s lidmi ze Západu, užívám toho označení, které je vám bližší, protože cítím, že tak bude pro mě jednodušší podělit se s vámi o své zkušenosti.

Nicméně je Bůh jak mužský, tak i ženský. Bůh není ani mužský ani ženský, ale je transcendentální. On je tím, kdo věčně je: je svou vlastní Vizí a svou vlastní Skutečností. Tato Skutečnost ztělesňuje jak mužský, tak i ženský aspekt, a oba dva překonává.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 122nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »