Jak můžeme ve vnějším životě dosáhnout Míru?

Sri Chinmoy: Míru ve svém vnějším životě můžeme dosáhnout, pokud děláme nejdůležitější věci jako první. Jestliže brzy ráno, než vejdeme do hluku a shonu života, deset nebo patnáct minut meditujeme, vstoupí do nás mír. Jestliže vyneseme do popředí naše božské vlastnosti — aspiraci, zasvěcení, lásku, oddanost a odevzdání Vůli Boha, snesou tyto vlastnosti mír shůry. Tyto vlastnosti jsou jako božští přátelé, věční přátelé v nás. Jsou víc než dychtiví nám pomáhat. Přivoláme-li je brzy ráno, než odejdeme z domu, potom z domu vyjdeme s mírem. Proč by k nám měl ale mír přicházet, pokud necítíme jeho vědomou potřebu a nevzýváme ho? Dokud a pokud nebudeme mír vzývat, zůstane ve svém vlastním světě.

Síla míru je podobná síle peněz. Když si brzy ráno dáme do kapsy peníze, můžeme nakupovat celý den. Podobné je to, když brzy ráno meditujeme pro mír a mír sestoupí. My potom vyjdeme do divokého, bláznivého světa a jsme naplněni a zaplaveni mírem, který můžeme používat celý den.

Mír sám o sobě je nezdolnou silou. Jsme-li silní a mocní, pak nás neklid světa nemůže trápit. Pokud jsme však slabí a chybí nám vnitřní mír, pohltí nás neklid a nebožské vlastnosti světa.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 4.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1974.

Toto je 122nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 4, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »