Jak mohu udělat svůj vnitřní pláč upřímnější?

Sri Chinmoy: Svůj vnitřní pláč uděláte upřímnějším, budete-li každou vteřinu cítit, že jste bezmocní, absolutně bezmocní a bezmocní bez Boha. S Bohem, s Boží Láskou, Zájmem a Vedením se stáváte všemohoucí, ale bez Boha jste nemohoucí. Když máte tento pocit bezmocnosti, tak váš vnitřní pláč vyjde spontánně do popředí. Když cítíte, že jste bez Boha bezmocní, váš vnitřní pláč vyjde s největší upřímností do popředí. Proč pláčete? Pláčete, protože cítíte, že vám chybí něco, co zoufale potřebujete. Pláčete po vědomé jednotě s Nekonečností, Věčností a Nesmrtelností. Tato tři božská požehnání jsou vaše vlastní, jen je musíte znovu objevit. Jsou vaším vnitřním pokladem, který jste ztratili nebo někam založili. Máte ale skutečné právo jej hledat a plakat pro něj k Nejvyššímu. Abyste znovu získali tento vnitřní pláč, zkoušejte cítit, že jste absolutně bezmocní. Když se cítíte bezmocní, vaše aspirace automaticky stoupá. Když se cítíte bezmocní, ucítíte, že je správné modlit se a meditovat. Nebudete se zkoušet cítit nešťastně a bezmocně, abyste měli dobrou meditaci; ale když se objeví pýcha, žárlivost, letargie nebo chybějící aspirace, vnitřně plačte, abyste znovu získali svůj vlastní vnitřní poklad. Máte skutečné právo po tomto ztraceném pokladu plakat.