32.

Každý den potřebuji
novou vlnu světla nadšení,
abych urychlil cestu aspirace
svého srdce čistoty k nebi.