33.

Každý den musím posílit
své srdce aspirace
s novou dávkou radostného odhodlání,
tak aby mé srdce netrpělo
nedostatkem bezpečí.