49.

Protože se raduje
ze Své vlastní Blaženosti Ticha,
můj Pán Nejvyšší
získává obrovské uspokojení,
když s Ním mají
mé tělo, vitálno, mysl a srdce
svou vlastní rozmluvu.