50.

Povzneseš se
na transcendentální vrchol Božskosti,
jestliže se staneš bezesným
stoupáním Blaženosti
Existence Vědomí.