51.

Když žiji v nejvnitřnějších hloubkách
Oka Soucitu mého Pána,
tempo pokroku mého života
a tempo pokroku mého srdce
jsou tak rychlé,
že ani kosmičtí bohové
jej nemohou dostatečně změřit.