116. Chvíle, kdy mě nemiluješ

Můj Pane, miluješ mne, i když zabíjím čas?

„Ano, Mé dítě, miluji tě.“

Můj Pane, je nějaká chvíle, kdy mne nemiluješ?

„Ano, Mé dítě, je chvíle, kdy tě nemiluji“

Kdy, můj Pane, kdy?

„Když si myslíš, že nejsi rozvíjejícím se Bohem.“