116. Chvíle, kdy mě nemiluješ

Můj Pane, miluješ mne, i když zabíjím čas?

„Ano, Mé dítě, miluji tě.“

Můj Pane, je nějaká chvíle, kdy mne nemiluješ?

„Ano, Mé dítě, je chvíle, kdy tě nemiluji“

Kdy, můj Pane, kdy?

„Když si myslíš, že nejsi rozvíjejícím se Bohem.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, 207 milovaných květů.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce .

Toto je 3032nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy 207 milovaných květů, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »