117. Ovládnutí sebe sama a objevení Boha

Ovládnutí sebe sama a objevení Boha
jsou jediné dvě věci,
které všechny lidské bytosti na zemi
musí brát vážně.
Všechno ostatní se může brát lehce.