121. Bůh má tu upřímnost

Bůh má tu upřímnost,
aby mi řekl, že mne miluje.

Běda, já nemám tu upřímnost Mu říci,
že naléhavě potřebuji Jeho Lásku.