122. Než se k Tobě dostanu

Pane Nejvyšší,
prokaž mi laskavost:
než se k Tobě dostanu,
nechť mne mé srdce vděčnosti předejde.