123. Potvrzuji, co Bůh potvrzuje

Potvrzuji, co Bůh potvrzuje.
Co Bůh potvrzuje?
Potvrzuje, že realizace Boha je mým rodným právem.

Popírám, co Bůh popírá.
Co Bůh popírá?
Popírá, že jsem členem společnosti nevědomosti.