2. Přišel jsem od Boha

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.
Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu.