3. Tvůj dar štěstí

Ze všech darů,
které jsi Bohu nabídl,
si nejvíce cení tvého daru štěstí.