46. Včerejší Bůh

Včerejší Bůh
patřil mé jistotě.

Dnešní Bůh
patří mému slibu.

Zítřejší Bůh
bude patřit mé naději.