47. Z legrace

Bůh mi dal z legrace malou mysl.
Dávám Bohu se smrtelnou vážností velký problém:
svůj zbytečný život.