48. Nechť Ti pomohu

Můj sladký Nejvyšší Pane,
pomohl jsi mi tím,
že jsi ke mně hovořil.
Nechť Ti pomohu tím,
že Ti budu naslouchat.