49. Vybírám si Boží Světlo

Včera
jsem si rychle vybral Boží Sílu,
aby mne naplnila.

Dnes
si tiše vybírám Boží Světlo,
aby mne osvítilo.