50. Křídla mé modlitby mne nesou

Křídla mé modlitby
mne nesou nahoru do Nebes,
abych spatřil Boží Krásu.

Křídla mé meditace
nesou Boha dolů na zem,
aby spatřil čistotu mého srdce.