5. Prosím, varuj mne

Můj Pane,
prosím, varuj mne předtím, než přijdeš.
Jinak bys mohl přijít nepoznán
a odejít nemilován.