6. Mé srdce říká mé mysli

Má mysl říká mému srdci:
„Budeš, prosím, za mne velebit Boha?“
Mé srdce říká mé mysli:
„Budeš se, prosím, modlit k Bohu,
aby mi požehnal?“