Jak mohou rozličná náboženství společně a efektivně podpořit aspiraci lidstva?

Sri Chinmoy: Jsou to přívrženci náboženství, kteří musí vyjít do popředí a nabídnout kvality svého náboženství ostatním náboženstvím. Jsou to přívrženci náboženství, kteří mohou a musí efektivně pracovat, aby vytvořili upřímnou aspiraci lidstva. Náboženství jako takové nemůže dělat nic, ale lidé, kteří dávají náboženství život a kteří dýchají v dechu náboženství, musejí vyjít do popředí a vytvořit v srdci lidstva novou aspiraci. Až toto udělají, tak všechna náboženství budou schopna pracovat společně, aniž by cokoliv svého vlastního ztratila; naopak, všechno získají, protože se stanou jedním.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 7, (knižně nevydáno), 2016