Posouvá se lidstvo od organizovaného náboženství k meditaci?

Sri Chinmoy: Je pravda, že se v některých zemích lidé přesouvají z organizovaného náboženství směrem k meditaci. V jiných zemích se zase lidé věnují svému náboženství a věří, že náboženství je jedinou odpovědí. Jako celek se mnoho lidí uchyluje k meditaci, a zároveň ale cítí, že jim meditace žádným způsobem neklade překážky k jejich náboženství. Naopak, meditace zvyšuje sílu a světlo jejich vlastní náboženské víry.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 7, (knižně nevydáno), 2016