Lidé se často obávají duchovních cvičení, jako například meditace, které nejsou předepsané v jejich vlastním náboženstvím. Proč tomu tak je?

Sri Chinmoy: Někteří lidé se cvičení meditace obývávají jen proto, že je meditace pro ně něčím novým. Vše, co je pro nás nové, v nás často vyvolává strach. A navíc, zvláště na západě, je dáván mnohem větší význam modlitbě než meditaci. Lidé se domnívají, že když budou namísto modlení meditovat, budou svému náboženskému přesvědčení nevěrní. Toto je jeden z důvodů, proč někteří lidé, zvláště na západě, obávají meditace. Nebyli zvyklí meditovat, avšak byli zvyklí na společné modlitby. A tak cokoliv je pro náš systém, pro naši mysl, pro naše zvyklosti nové, vytváří v nás určitý vědomý nebo nevědomý strach.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 7, (knižně nevydáno), 2016