Co míníte tím, když říkáte, že pro neaspirujícího člověka je věčnost nejistá?

Sri Chinmoy: Neaspirující člověk si není jistý ničím. Je vydán na milost všem svým rozmarům. V tuto chvíli mu něco může dát pocit, že je naprosto zbytečný a beznadějný. V dalším okamžiku vystoupí jeho ego a bude si myslet, že je vším, že je pánem vesmíru. Pro neaspirujícího člověka není nic jisté, dokonce ani jeho vlastní život Žije v neustálém strachu. Cítí, že během jeho spánku může někdo přijít, a zabít ho. Neaspirující člověk si nikdy nebude jist zítřkem, dokud do něj nevstoupí. Pro něj zítřek neexistuje, nemluvě o Věčnosti.

Pro aspirujícího člověka je však Věčnost jistá, protože ví a cítí, že je v proudu Věčnosti. Je řekou, která vstupuje do oceánu. Pro aspirujícího člověka neexistuje nejistota. Ví, že má uvnitř sebe všechno. Teď je jako dítě. Jeho otec mu nemůže dát milióny dolarů, protože jako dítě by je špatně použil. Ví, že v tuto dobu umí použít pouze deset centů nebo čtvrt dolar, ale je si jist, že až vyroste, Otec mu dá všechno Své bohatství: nekonečný Mír, Světlo a Blaženost. Je si jistý, že všechno toto dostane.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1, (knižně nevydáno), 2016