Jak máme milovat a přijmout své blízké?

Sri Chinmoy: V první řadě musíte cítit, že vaši blízcí jsou přímou součástí vaší existence. Mám dvě oči. Když mé levé oko nevidí tak dobře jako mé pravé oko, co mohu dělat? Mám se rozzlobit na své levé oko? Mám si ho vyjmout z důlku? Mám ho nechat zavřené, nebo si mám dát přes něj pásku a říct: „Nechci, aby ses dívalo.“ Ne. V této chvíli musím cítit jednotu. Prostě přijmu své levé oko s jeho horší schopností jako vlastní součást svého těla. Neuvidí-li mé levé oko dobře, použiji také své pravé oko. Kdykoliv budu muset použít své oči, použiji obě, a oko, které je silnější bude přirozeně pracovat víc.

Osoby okolo sebe musíte považovat za končetiny svého vlastního těla. Bez nich jste neúplní. Můžete mít pocit, že jsou méně vyvinuté nebo méně důležité, ale každý má svou úlohu. Váš palec je mnohem silnější než váš malíček. Ale malíček má také svou úlohu. Bůh stvořil pět prstů. Ačkoli jsou některé menší a slabší než druhé, víte, že jen když máte pět prstů, jste dokonalí. Prostředníček je nejdelší. Cítíte-li, že z tohoto důvodu nepotřebujete své kratší prsty, velice se mýlíte. Pokud chcete hrát na klavír nebo psát na stroji, potřebujete všech pět prstů.

Lidi kolem sebe můžete milovat pouze tehdy, když cítíte nezbytnost zdokonalení světa a přeměny světa. Jestliže zůstanete jako jednotlivci oddělení, bude dokonalost, které dosáhnete, velmi omezená. Neomezená dokonalost zasvitne pouze tehdy, když budeme milovat lidstvo jako celek. Pouze tehdy, když přijmeme lidstvo jako součást svého vlastního života a pomůžeme jeho zdokonalení svým vlastním osvícením, můžeme sami sebe naplnit.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1, (knižně nevydáno), 2016