Jak můžeme dosáhnout trvalého vnitřního míru?

Sri Chinmoy: Trvalého vnitřního míru můžeme dosáhnout, jen když cítíme, že náš Nejvyšší Kormidelník je v mnoha jako Jeden a v Jednom jako mnohý. Když ve svém životě vědomě cítíme tuto pravdu, získáváme trvalý mír ve všem, co říkáme, co děláme, co nabízíme a co dostáváme.

Den, kdy cítím svou existenci a své osvěcující srdce v každém, je dnem, kdy se okamžitě stávám jedním v mnoha. Když dostanu nebo snesu Shůry mír, okamžitě cítím, že jsem mnohými, ne jedním. Když potom v sobě vstřebám mír, vidím, že jsme mír vstřebali my všichni. Tehdy mám vědomý pocit jednoty, jednoty v mnoha a mnoha v jednom.

Mír k nám přichází a my ho ztrácíme, protože cítíme, že nejsme zodpovědní za lidstvo nebo že nejsme nedílnou součástí lidstva. Musíme cítit, že Bůh a lidstvo jsou jako veliký strom. Bůh je strom a větve jsou Jeho projevením. My jsme větve a je tu mnoho dalších větví. Všechny tyto větve jsou součástí stromu, jsou navzájem jedním a jsou jedním se stromem. Pokud cítíme, že máme s Bohem a s lidstvem stejný vztah, jako mají větve mezi sebou a s celým stromem, musíme získat trvalý mír.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1, (knižně nevydáno), 2016