Nedávno jsem docela zřetelně cítil sílu, kterou se lidé obklopují, aby se ochránili nebo když nechtějí s někým mluvit. Je to jako pevný předmět, jakoby zeď. Staví ji lidé vědomě, nebo nevědomě?

Sri Chinmoy: Obvykle ji staví vědomě. Někteří hledající cítí, že když jsou v přítomnosti neaspirujících lidí, potřebují ochranu, aby si udrželi své vysoké vědomí. Obávají se, že vědomí neaspirujících lidí do nich pronikne jako šíp a zničí jejich vlastní aspiraci, proto si kolem sebe vědomě postaví zeď. Někdy mají běžní, neaspirující lidé pocit ohromné nejistoty, a tak si i oni kolem sebe budují zeď. Mají strach, že jim druzí vezmou celé to nepatrné bohatství, které mají.

Duchovní Mistři si mohou tuto zeď postavit, aby se ochránili před útoky okolního světa. Někteří lidé, kteří přijdou do přítomnosti duchovního Mistra, nechtějí nic přijímat. V okamžiku, kdy jim Mistr chce dát mír či světlo, vnitřně ho napadají. Někdy také lidé přichází k Mistrovi, aniž by věděli, co chtějí. Když potom nabízí například mír, světlo či blaženost, mají pocit, že je to něco divného, něco cizího, a tak to prudce odmítnou. Anebo přichází k Mistrovi s ohromným očekáváním a požadavky a říkají: „Dej mi, dej mi, dej mi!“ Když jim ale Mistr dá, co potřebují, nejsou spokojeni, a tak ho vnitřně napadají. Z těchto důvodů si Mistr vytváří jakýsi štít sebeobrany.

Každý jedinec má zvláštní auru, které si není vědom. Tato aura, nejdůležitější aura, obtáčí člověka od hlavy až k patě a vědomě ho chrání. Když meditujeme, můžeme vidět, že se kolem nás neustále točí aura. Můžeme vidět také auru druhých, tak jako je lidé vídali například za Buddhou či za Kristem. Takovéto aury se obvykle netočí ani nepohybují. Ale aura, kterou máme všichni, se neustále pohybuje kolem nás. Takováto aura je silnou ochranou na fyzické, vitální a mentální úrovni, neochraňuje však celou bytost. Tato aura se stává silnou jen prostřednictvím modlitby a meditace. Každý den, když se modlíme a meditujeme, tuto auru posilujeme; pak se pohybuje velmi, velmi rychle. Když se pohyb nesmírně zrychlí, aura získává ohromnou sílu a v tu chvíli dokáže ochránit celou bytost.

"Náboženství a filosofie se vzájemně naplňují a doplňují. Náboženství bez filosofie je bez rozumu. Filosofie bez náboženství je bez srdce."
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 1, (knižně nevydáno), 2016