Nevím, co se mi v budoucnu přihodí, a dělám si hodně starostí o svůj osud. Je to správné?

Sri Chinmoy: Ne, neměli bychom si dělat starosti. Měli bychom mít bezvýhradnou víru v Boha, ve svého Vnitřního Kormidelníka nebo ve svého duchovního Mistra. Musíme cítit, že Bůh nejen ví, co je pro nás nejlepší, ale také udělá, co je pro nás nejlepší. Děláme si starosti, protože nevíme, co se nám stane zítra, dokonce ani v příští minutě. Dokážeme-li ale cítit, že existuje někdo, kdo na nás myslí nekonečně více, než na sebe myslíme my sami, a dokážeme-li Mu vědomě dát svou zodpovědnost a říci: „Ty buď zodpovědný. Věčný Otče, Věčná Matko, Vy buďte zodpovědní za to, co dělám a říkám a do čeho vrůstám,“ pak se naše minulost, naše současnost i naše budoucnost stanou Jejich problémem. Dokud se budeme snažit být zodpovědní za svůj život, budeme nešťastní. Nedokážeme správně využít ani dvě minuty z každých dvaceti čtyř hodin, které máme.

Nabídněme Bohu vědomě samotnou svou existenci — to, co máme, a to, čím jsme. To, co máme, je aspirace vrůst do samotného obrazu Boha, do nekonečného Míru, Světla a Blaženosti. A to, čím právě teď jsme, je jen nevědomost, moře nevědomosti. Dokážeme-li Bohu nabídnout svůj pláč aspirace a své moře nevědomosti, náš problém bude vyřešen. Nikdy bychom se neměli a nemusíme strachovat o svůj osud. Silou svého odevzdání se stáváme neoddělitelně jedním s Boží vesmírnou Vůlí. Právě nyní nejsme odevzdaní Boží Vůli, a to je důvod, proč trpíme. Cítíme, že když sami pro sebe něco neuděláme, tak kdo to udělá? Toto ale není správné. Existuje Někdo, kdo pro nás udělá cokoliv, a to je náš vnitřní Kormidelník. A co od nás očekává? Jen abychom se vědomě odevzdali Jeho Vůli. Bude jednat v nás a skrze nás jen tehdy, když se staneme Jeho vědomými nástroji. Když dokážeme cítit, že jsme Božím vědomým nástrojem a On je tím, kdo činí, nebudeme si dělat starosti o svůj osud. Nebudeme se bát svého osudu, neboť budeme vědět a cítit, že je ve vše milujících Rukách Boha, který udělá všechno uvnitř nás, naším prostřednictvím a za nás.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 2, (knižně nevydáno), 2016