Co si myslíte o ateistovi?

Sri Chinmoy: Říkáme, že ateista je ten, kdo tvrdí, že není žádný Bůh. Já říkám, že Bůh existuje, ale on říká: „Žádný Bůh, žádný Bůh, žádný Bůh.“ Když dojde do tohoto extrému, zjistí, že jeho negativní postoj je formou pozitivního postoje. V extrému říká, že není nic. Ale to, co nazývá ničím, je pro nás něčím, a to něco my nazýváme Bůh.

Někdy je obloha zatažená a není vidět hvězdy ani měsíc. Víme, že když se tyto mraky roztáhnou, rázem měsíc i hvězdy uvidíme. Když mraky zmizí, vidíme, že tam je měsíc, že tam jsou hvězdy. Ateista však nevidí za mraky, a tak zůstává v mracích.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 12, (knižně nevydáno), 2016