Co si myslíte o ateistovi?

Sri Chinmoy: Říkáme, že ateista je ten, kdo tvrdí, že není žádný Bůh. Já říkám, že Bůh existuje, ale on říká: „Žádný Bůh, žádný Bůh, žádný Bůh.“ Když dojde do tohoto extrému, zjistí, že jeho negativní postoj je formou pozitivního postoje. V extrému říká, že není nic. Ale to, co nazývá ničím, je pro nás něčím, a to něco my nazýváme Bůh.

Někdy je obloha zatažená a není vidět hvězdy ani měsíc. Víme, že když se tyto mraky roztáhnou, rázem měsíc i hvězdy uvidíme. Když mraky zmizí, vidíme, že tam je měsíc, že tam jsou hvězdy. Ateista však nevidí za mraky, a tak zůstává v mracích.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 12.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 373rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 12, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »