Jak dlouho trvá průměrnému člověku, který přijde na duchovní cestu, než realizuje Boha?

Sri Chinmoy: To záleží na upřímnosti či odevzdání žáka–hledajícího. Jeho meditace musí být nanejvýš upřímná, oddaná a naplňující. Dokáže-li člověk nanejvýš oddaně a oduševněle meditovat osm nebo dvanáct hodin denně, je docela možné, že potom bude moci realizovat Boha v průběhu jednoho života. Jestliže někdo medituje například pět minut denně, tak i když medituje velmi oduševněle, nemusí být pro tohoto člověka možné v jednom životě realizovat Boha. Nicméně je lepší meditovat upřímně a oddaně jednu minutu než neupřímně meditovat deset hodin.

Neexistuje však žádné pevné a neměnné pravidlo. Je zde přítomna Boží Milost. Máte-li duchovního Mistra nejvyšší kvality, nemusíte meditovat dvanáct nebo šestnáct hodin denně. Ne, jen meditujte nanejvýš oddaně hodinu či dvě denně a s Mistrovou Milostí můžete udělat stejný pokrok, jaký byste udělali, kdybyste meditovali dvanáct nebo šestnáct hodin denně bez Mistra.