Existuje nějaký způsob, jak zkrátit cestu k realizaci?

Sri Chinmoy: Jsou dvě cesty. Jedna je cestou mysli, druhá je cestou srdce. Cesta srdce je zkratka. Půjdeme-li po cestě mysli, velice často budeme mít pochybnosti. Budeme zpochybňovat svou vlastní aspiraci, budeme zpochybňovat své vlastní zážitky a budeme zpochybňovat své vlastní chápání Boha. V tomto okamžiku milujeme Boha, v následujícím okamžiku Jej možná milovat přestaneme, protože nenaplnil naše touhy. Na cestě mysli neustále popíráme své vlastní myšlenky. Teď říkáme, že tato cesta je velmi dobrá a že děláme pokrok. Vzápětí, když nejsou naše touhy naplněny a vstoupí do nás pochybnost, se náš pokrok zastaví.

Druhou cestou je cesta srdce. Jakmile milujeme Boha, skočíme do moře Míru, Světla a Blaženosti. Jako kapka, která splyne s mocným oceánem, cítíme, že jsme se stali oceánem samotným. Použijeme-li mysl, okamžitě si pomyslíme: „V takovém obrovském oceánu zahynu.“ Srdce však řekne: „Ne, skočím. Když skočím, neztratím se. Jen se stanu nekonečným.“ Srdce je dítě a dítě vždy věří svým rodičům. Máme-li Mistra, budeme mu věřit a budeme také věřit Bohu, neboť Bůh bude vždy dělat to, co je pro nás nejlepší. To je to, co cítíme, když jdeme cestou srdce. Cesta srdce je tou nejkratší cestou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh, Avatáři a jogíni.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 321st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh, Avatáři a jogíni, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »