Jak někdo může stále zůstat žákem první třídy?

Sri Chinmoy: Dokáže-li žák žít život neustálého a vědomého odevzdání Mistrovi, potom mu bude vždy nejdražší. Je-li jeho odevzdání neustálé a vědomé, stane-li se vědomým, neustálým a odevzdaným nástrojem v srdci svého Mistra nebo u nohou svého Mistra, pak navždy zůstane žákem první třídy. Jinak se může stát, že upadne.