Jak můžeme milovat své bratry a sestry a sloužit jim?

Sri Chinmoy: První věci nejdřív. Zkuste milovat Boha. Abyste milovali druhé, abyste sloužili druhým, zkuste nejprve milovat Boha a sloužit Bohu. Pak budete automaticky schopni milovat všechny lidské bytosti, své bratry a sestry a sloužit jim.