Jak můžeme milovat své bratry a sestry a sloužit jim?

Sri Chinmoy: První věci nejdřív. Zkuste milovat Boha. Abyste milovali druhé, abyste sloužili druhým, zkuste nejprve milovat Boha a sloužit Bohu. Pak budete automaticky schopni milovat všechny lidské bytosti, své bratry a sestry a sloužit jim.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh, Avatáři a jogíni.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 321st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh, Avatáři a jogíni, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »