Jestliže předpokládáte, že v okamžiku realizace se překoná veškerá naše žárlivost, proč potom spolu bojují duchovní Mistři?

Sri Chinmoy: Mnohokrát jsem vám říkal, že realizace Boha je velmi komplikovaná záležitost. Představte si, že přímo před vámi je strom realizace. Na zemi je mnoho, mnoho lidí, kteří dokonce tento strom ani neviděli. Vy jste se dotkli stromu, ale neumíte na něj vylézt. Někdo jiný může umět lozit do několika metrů. A dalších pár může přijít a vylézt až na úplný vrchol, nejvyšší větev, utrhnout tam ovoce, snést ho dolů a nabídnout jej aspirujícímu lidstvu. Takoví hledající jsou nejpokročilejší.

A tak otázka je o stupni úrovně realizace. Žárlivost neodejde, dokud někdo nemůže vylézt velmi, velmi vysoko na strom realizace, nebo dokud nedostane několikrát zážitek nirvikalpa samádhi. Pak žárlivost přestane.