Proč Bůh dovoluje nepřátelství mezi různými duchovními Mistry?

Sri Chinmoy: Proč Bůh dovoluje, aby byly tyto duše nebožské a nepřátelské? Jedinou odpověď, kterou vám mohu dát, je to, že Jeho Soucit je teď nekonečně silnější než Jeho Spravedlnost. Bůh dovolí vše, člověk však musí vědět, co by měl dělat. Existujeme jen proto, že nám Bůh dovoluje na zemi existovat. Můžete říci, že někteří lidé jsou horší než my, že se hádají a bojují či pochybují o Bohu více než my. Musíme se ale zeptat sami sebe, zda se někdy hádáme a bojujeme, zda někdy pochybujeme. Odpověď bude: „Ano, děláme to, i když možná o trochu méně než druzí.“ Jestliže nám Bůh dovolí, abychom něco dělali, nemůžeme Boha obviňovat z toho, že dovoluje někomu jinému, aby dělal totéž. Je to jen otázka míry. My můžeme pochybovat o Bohu, řekněme, jednou za šest měsíců. Někdo jiný o Něm může pochybovat každou vteřinu. Pokud ale řekneme: „V této inkarnaci jsem o Bohu nikdy nepochyboval,“ pak to bude chyba. Pokud uděláme něco špatného a někdo jiný to stejné udělá v nekonečně větší míře, ani potom to není záminka pro to, abychom tohoto člověka kritizovali a napadali. Dělejme si starosti se zdokonalováním své vlastní přirozenosti. Bůh se postará o druhé.

Musíme být tedy stále opatrní. Zeptáme-li se: „Proč to Bůh ostatním dovolil?“ potom se musíme také zeptat: „Proč to dovolil mně?“ V den, kdy budu moci říct, že jsem dokonalý, budu moci také říct, že Bůh udělal s ostatními chybu. Ale tento den je pro nás ještě velmi vzdálený.