Když Mistr odejde z pozemského vědomí, měli by jeho žáci pomáhat ostatním?

Sri Chinmoy: Když žák získá od Mistra pomoc, není povinen pomáhat druhým. Vztah mezi Mistrem a žákem je vzájemný a oboustranný. Protože vám dávám soucit, vy mi dáváte zasvěcení. Pokud jsem učitelem ve vnějším světě a vy se ode mě něco naučíte, stáváte se také učitelem. Jestliže se naučíte abecedu, můžete ji učit někoho jiného. V duchovním životě to ale tak není. Nemůžete učit, dokud nemáte plné poznání. Budete moci učit hatha jógu, ale budete-li chtít učit skutečnou meditaci, nebude to možné, neboť nedokážete pozvednout vědomí hledajících.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Bůh, Avatáři a jogíni.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 321st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Bůh, Avatáři a jogíni, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »