1 Hladovíš po lásce?

HLADOVÍŠ PO LÁSCE?

Hladovíš po lásce?
Mé modré oči tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.

Hladovíš po lásce?
Mé bílé srdce tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.

Hladovíš po lásce?
Má zlatá duše tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014