2 Čtyři uvědomění

ČTYŘI UVĚDOMĚNÍ

Má klec těla si uvědomila,
že rychlá sláva volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Má jeskyně mysli si uvědomila,
že rychlý slib volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Plamen mého srdce si uvědomil,
že rychlá přeměna volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Má květina duše si uvědomila,
že rychlá dokonalost volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014