4 Tvůj Bůh

TVŮJ BŮH

Střetly se dobré hvězdy.
Proto se tvým Bohem stal horoskop.
Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?
Ne, dokonce ani Bůh;
myslím tím pravého Boha.

Ve tvé dlani
se zrodily dobré rýhy.
Proto se tvým Bohem stalo věštění z ruky.
Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?
Ne, dokonce ani Bůh;
myslím tím pravého Boha.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014