5 Jestliže nevěříš

JESTLIŽE NEVĚŘÍŠ

Vidím Boha.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá vážná chyba
a ne moje.

Bůh mě miluje nejvíce.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá odsouzeníhodná chyba
a ne moje.

Bůh mě učiní dalším Bohem.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá neomluvitelná chyba
a ne moje.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014