6 Volnost

VOLNOST

Volnost země:
katastrofální šílenství.

Volnost Nebes:
harmonická jednota.

Volnost Boha:
vzkvétající odevzdání.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014