15 Oni neví

ONI NEVÍ

Důvod a vášeň
neví, jak hovořit.
Proto
se navzájem nenávidí.

Důvod a víra
neví, jak milovat.
Proto
se navzájem nenávidí.

Důvod a pochybnost
neví, jak se dívat.
Proto
se navzájem nenávidí.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014