16 Nepotřebuji vás!

NEPOTŘEBUJI VÁS!

Černá křídla smrti,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
chrámu mého těla.

Rudá křídla pekla,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
svatyně mého srdce.

Šedá křídla nevědomosti,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
dítěte mé duše.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014