20 Pochybnost

POCHYBNOST

Tři nedostatky pochybnosti:
pochybnost nevidí
krásu Pravdy.

Pochybnost neprohlašuje
skutečnost Pravdy.

Pochybnost se obává
nesmrtelnosti Pravdy.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014