21 Má matka

MÁ MATKA

Můj dávný Otec
mi řekl:
má Matka byla Soucitem.

Můj dnešní Otec
mi říká:
má matka je Láskou.

Můj budoucí Otec
mi řekne:
má Matka je
Univerzální Volbou
a
Transcendentálním Hlasem.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014