41 Šli cestou

ŠLI CESTOU

Má víra šla cestou
svého univerzálního přijetí.

Má aspirace šla cestou
svého transcendentálního vzezření.

Mé odevzdání šlo cestou
svého naprostého ujištění.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014