40 Byl jsi ke mně shovívavý

BYL JSI KE MNĚ SHOVÍVAVÝ

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem aspiroval.
Proto
je Ti kůň mého vitálna vší vděčností.

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem si Tě uvědomil.
Proto
je Ti jelen mého srdce vší vděčností.

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem Tě projevil.
Proto
je Ti lev mé duše vší vděčností.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014