50 Nikdy se neobávám

NIKDY SE NEOBÁVÁM

Nikdy se neobávám
pekla,
a proto mě peklo vždy opomíjí.
Nikdy se neobávám
Nebes.
Proto mě Nebesa vždy zkouší.
Nikdy se neobávám Boha.
Proto mě Bůh vždy
bezvýhradně učí,
neustále mě miluje,
bezúnavně mě zdokonaluje.
Sri Chinmoy, Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014